Keskisuomalainen - 21.04.2021
Uutissuomalainen 19:19 Lähtökohtana on, että EU on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. AFP / LEHTIKUVA Euroopan unionin uuden ...
unionin uuden ilmastolain tavoitteiden saavuttaminen nojaa vahvasti hiilinieluihin, mikä tietää lähitulevaisuudessa vaikeita keskusteluja
Savon Sanomat - 21.04.2021
Euroopan unionin uuden ilmastolain tavoitteiden saavuttaminen nojaa vahvasti hiilinieluihin, mikä tietää lähitulevaisuudessa vaikeita ...
unionin uuden ilmastolain tavoitteiden saavuttaminen nojaa vahvasti hiilinieluihin, mikä tietää lähitulevaisuudessa vaikeita keskusteluja
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 21.04.2021
Kestävän metsätilan ehtona on, että metsätilojen hiilinielut pysyvät tai vahvistuvat pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaa valvottaisiin osana ...
Kestävän metsätilan ehtona on, että metsätilojen hiilinielut pysyvät tai vahvistuvat pitkällä aikavälillä. Suunnitelmaa valvottaisiin osana
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 21.04.2021
Turvemaiden viljelyyn on olemassa vaihtoehto, joka on jäänyt keinovalikoimissa liian vähälle huomiolle. Suomen CA-viljelyn (suorakylvö) ...
tiedonvälityshanke, joka on kerännyt suorakylvötietoa kotimaasta ja ulkomailta ja mitannut peltojen hiilinielu- ja hiilidioksidipäästöjä
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 20.04.2021
"Metsittämistä halutaan tukea hiilinielujen aikaansaamiseksi, mutta turpeen pois ottamisella vesitettäisiin kaikki."
"Metsittämistä halutaan tukea hiilinielujen aikaansaamiseksi, mutta turpeen pois ottamisella vesitettäisiin kaikki."
Kauppalehti - 19.04.2021
Puu ei Suomesta lopu Metsä Groupin sellutehdasinvestoinnin jälkeen, sanoo Jukka Kantola, joka on kiertänyt metsäteollisuuden eri tehtävissä ...
, joka on kiertänyt metsäteollisuuden eri tehtävissä ympäri maailmaa. Nyt hän puuhaa maailmanlaajuista biotaloustapahtumaa Brasiliaan.
Keskisuomalainen - 19.04.2021
Agrologiopiskelijat Kati Merruntaus (vas.) ja Elina Harjunmaa osallistuvat Kuuran koeajoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ...
osallistuvat Kuuran koeajoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin opiskelijat avustavat puupohjaisen tekstiilikuidun
Kauppalehti - 16.04.2021
VTT:n alustavien laskelmien mukaan metsänomistajat hyötyisivät selvästi metsien käytöstä hiilinieluina. Sen sijaan erityisesti ...
laskelmien mukaan metsänomistajat hyötyisivät selvästi metsien käytöstä hiilinieluina. Sen sijaan erityisesti selluteollisuus saisi
Talouselämä - 16.04.2021
Soilfood-yhtiö levittää teollisuuden sivuvirrat pelloille. Maan kasvukunto paranee. Samalla syntyy hiilinieluja, joita yhtiö alkaa nyt ...
teollisuuden sivuvirrat pelloille. Maan kasvukunto paranee. Samalla syntyy hiilinieluja, joita yhtiö alkaa nyt myydä päästökompensaationa.
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 16.04.2021
Kaupat koskevat niitä viljelijöitä, jotka ovat käyttäneet vuoden 2020 aikana Soilfoodin maanparannuskuituja.
Peltojen hiilinielujen myynti päästöhyvityksiksi alkaa – tuottoja tulossa ravinnekuituja käyttäneille viljelijöille
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 13.04.2021
Metsäteollisuus odottaa kotimaassa hallituksen ottavan käyttöön teollisuuden sähköistämisen tuen.
Metsäteollisuuden Seppo Parvi varoittaa: "Poliittinen paine komissiossa metsien yksipuoliseen tarkasteluun hiilinielun turvaajana on kova"
Helsingin Sanomat - 10.04.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti syksyllä 2020 biotalousstrategian päivitystyön, jotta hallitusohjelman mukainen luontokadon ...
Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti syksyllä 2020 biotalousstrategian päivitystyön, jotta hallitusohjelman mukainen luontokadon
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 08.04.2021
Hiilinielukeskustelussa kompensaatio ja metsänomistajien osallistaminen jäävät usein vähemmälle.
Hiilinielukeskustelussa kompensaatio ja metsänomistajien osallistaminen jäävät usein vähemmälle.
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 05.04.2021
Biotalous ja siihen liittyvät älykkäät ratkaisut ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun uusin tutkimusala. Älymaataloutta varten koottu ...
Biotalous ja siihen liittyvät älykkäät ratkaisut ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun uusin tutkimusala. Älymaataloutta varten koottu
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 01.04.2021
Ilmastopolitiikassa ajattelemme metsiä herkästi vain hiilinieluna, mutta puusta valmistetut rakennukset ja puutavara toimivat myös ...
Ilmastopolitiikassa ajattelemme metsiä herkästi vain hiilinieluna, mutta puusta valmistetut rakennukset ja puutavara toimivat myös
Keskisuomalainen - 30.03.2021
JAMK:in biotalousinstituutti etsii mustasotilaskärpästen toukkien avulla uusia tapoja biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Anneli Myllylä ...
JAMK:in biotalousinstituutti etsii mustasotilaskärpästen toukkien avulla uusia tapoja biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Anneli Myllylä
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 30.03.2021
Nykykäytäntöjä parempaan kannattavuuteen päästäisiin hoitamalla metsiä jatkuvapeitteisinä. Samalla tulisi sovitettua yhteen hiilinielut ja ...
parempaan kannattavuuteen päästäisiin hoitamalla metsiä jatkuvapeitteisinä. Samalla tulisi sovitettua yhteen hiilinielut ja porotalous.
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 24.03.2021
Luonnontilaisilla metsillä ovat omat korvaamattomat arvonsa, mutta ei niistä ole hiilinieluiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hoitamattoman ...
ovat omat korvaamattomat arvonsa, mutta ei niistä ole hiilinieluiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hoitamattoman epä­tasaisesti metsittyneen
Keskisuomalainen - 23.03.2021
Keski-Suomi 9:18 Radio Keskisuomalaisen ja JAMKin biotalous-ohjelmasarjassa käsiteltiin tällä kertaa uusiutuvaa energiaa ja kestävää ...
Radio Keskisuomalaisen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin biotaloutta käsittelevän ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa
Kauppalehti - 22.03.2021
Maanomistajalle maksetaan paitsi metsän kasvua tukevasta lannoituksesta myös siitä, että hän pitää metsäpalstansa ennallaan sopimuskauden ...
Jyväskyläläinen startup kehitti hiilinielumenetelmän, jossa maanomistajalle maksetaan vuosittain 20–25 euroa hehtaarilta – ”Heillä on aitoa
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 22.03.2021
Professori Olli Dahl esittää Yliö-kirjoituksessaan, että Suomen ilmastopaneeli olisi vaatinut metsien käyttämistä “vain hiilinieluina” (MT ...
esittää Yliö-kirjoituksessaan, että Suomen ilmastopaneeli olisi vaatinut metsien käyttämistä “vain hiilinieluina” (MT 17.3.). Väite ei pidä
Keskisuomalainen - 19.03.2021
Suomi on pieni maa asukasluvultaan, mutta pinta-alaltaan Euroopassa suurten joukossa. Jostain syystä Suomen kuitenkin pitää pyrkiä ...
meillä on jo maailman puhtain ilma, olemme maailman kakkonen uusiutuvan energian kulutuksessa ja meillä on Euroopan suurimmat hiilinielut.
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 19.03.2021
Biotaloustuotteiden kysyntä on vahvistumassa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sahatavaran hinnat ovat rikkoneet kaikkien ...
Biotaloustuotteiden kysyntä on vahvistumassa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sahatavaran hinnat ovat rikkoneet kaikkien
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 19.03.2021
Norsu syödään pala palalta – myös politiikassa. Saimme kuulla sulosointuja korviimme, kun EU-jäsenmaiden muodostama neuvosto päätti viime ...
viime kuussa tukea yksimielisesti Suomen linjaa koskien lulucf-hiilinielujen erillisjoustoa. Suomi onnistui puolustamaan metsäisen maamme
Maaseudun Tulevaisuus.fi - 18.03.2021
Professori Olli Dahl ottaa yliökirjoituksessaan kantaa ilmastopaneelin vaatimuksiin Suomen metsien käyttämiseen vain hiilinieluina.
Professori Olli Dahl ottaa yliökirjoituksessaan kantaa ilmastopaneelin vaatimuksiin Suomen metsien käyttämiseen vain hiilinieluina.