November 22, 2019 | Sveriges Radio
Genom att utfodra vargarna på Järvzoo med olika typer av bytesdjur utvecklar forskare en DNA-metod som ska kunna fastställa vad vilda...
November 21, 2019 | News Cision
I Sydamerika blir skogshundarna färre för varje år. Under en tolvårsperiod har antalet minskat med nästan 25%. Desto ljusare ser det ut i...
November 21, 2019 | Natursidan
I fjol kom en fram till att den skotska vildkatten troligen är ”funktionellt utrotad” i Skottland. Nu inleds ett nytt projekt för att den...
November 7, 2019 | Via TT
En unge av arten Goeldisapa har fötts på Universeum i Göteborg. Arten är hotad och ungen viktig i det bevarandearbete som europeiska...
September 26, 2019 | Fiskejournalen
Över 300 000 människor har redan besökt Baltic Sea Science Center på Skansen sedan april. Nu välkomnas ännu fler dit – och dessutom finns...
September 13, 2019 | Discover Wildlife
Captive-bred mountain chicken frogs have been released into a semi-wild enclosure.
September 13, 2019 | Via TT
Välkommen till pressträff i samband med att skolprojektet Bästa världen drar igång. 5000 elever från Linköping ska under hösten sätta sig...
September 9, 2019 | MyNewsdesk Sweden
Biet är en viktig del av naturen och vår nordiska fauna. De pollinerar både blommor och våra livsviktiga grödor. Faktum är att bin är...
September 8, 2019 | Tv4.se
101 havsöringar som föddes vårvintern 2017, ska nu släppas ut i det fria ute på Djurgården. Vår reporter Carolin Björnerhag är på plats...
September 3, 2019 | Via TT
101 havsöringar som föddes vårvintern 2017 på Aquaria, och sen flyttade över till Östersjöhuset Baltic Sea Science Center på Skansen, ska...