Samling i kampen mot invasiva arter
10 January 2019 - Skånska Dagbladet
sydost Kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn bjuder in markägare och allmänheten till informationsmöten om invasiva arter. Ett...
Läs mer

Informationsmöten om invasiva arter i sydöstra Skåne
10 January 2019 - MyNewsdesk Sweden
Informationsmöten om invasiva arter i sydöstra Skåne De fyra kommunerna i sydöstra Skåne bjuder in markägare och allmänhet till...
Läs mer

Fem tips för hållbara upphandlingar
10 January 2019 - MyNewsdesk Sweden
I slutet av förra året uppmanade Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells, fler kommuner i Sverige att handla mer återvunnet material...
Läs mer

Världsförädlaren – guiden som hjälper dig att framtidssäkra din affärsidé
08 January 2019 - MyNewsdesk Sweden
I projektet Gröna energiinvesteringar har Energikontor Norr tillsammans med samarbetsparter arbetat för att göra det enklare för företag,...
Läs mer

Den rosa återvinningspåsen för textilier har blivit en succé
05 January 2019 - Svt.se
Sverige är ett av världens bästa länder på att samla in skräp. Men när det kommer till textilier kastar vi omkring åtta kilo per person och...
Läs mer

Tips för mer återvunnet och större klimatnytta
03 January 2019 - Vasterbottens-Kuriren
Styrande i kommunerna har ett unikt tillfälle att börja använda invånarnas skattepengar på ett sätt som kraftigt sänker våra...
Läs mer

Så har Kalles familj ändrat sitt liv för klimatets skull: "Jätteviktigt att visa att det går"
23 December 2018 - Gefle Dagblad
Om klimatmålen ska nås krävs stora omställningar, inte minst i vår egen vardag. En av dem som redan ställt om är Kalle Hillman i Gävle. –...
Läs mer

Ett stort kliv framåt för miljön i Höganäs
20 December 2018 - MyNewsdesk Sweden
Idag värms 237 fastigheter i Höganäs med fjärrvärme. Det är spillvärme som till största delen kommer från industriprocesserna av...
Läs mer

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning
20 December 2018 - MyNewsdesk Sweden
20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är...
Läs mer

Miljoner till delningsprojekt
19 December 2018 - Svt.se
Miljöförvaltningen i Karlstads kommun med samarbetspartners har fått två miljoner i stöd från Vinnova till projektet Sharing Towns. Målet...
Läs mer