December 28, 2017 | Nationen
Økt kunnskap om livet i de store innsjøene
«Samma å je bor hen i væla bære je ser Mjøsa», er et velkjent utsagn. Historisk var de sto... + Read more
December 27, 2017 | Dagbladet.no
Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer
Uheldig eierskap.... + Read more
December 22, 2017 | Norges Jeger- og Fiskerforbund
Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø
Er du opptatt av sjøørreten og sjørøya i nord, så sett av 9. og 10. februar til seminaret ... + Read more
December 22, 2017 | Regjeringen.no
Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni ... + Read more
December 22, 2017 | Namdalsavisa
Forvaltning av villaks får mer penger
Omkring en av tre villaks i verden er norske, og nå kan den snart få et eget ombud til å t... + Read more
December 21, 2017 | Avisa Nordhordland
Då laks rømde frå Havforskingsinstituttet sitt anlegg i Masfjorden, tok det over ei veke før rømminga vart rapportert.
7. desember rømde laks frå Havforskingsinstituttet sitt anlegg i Masfjorden, men det var i... + Read more
December 17, 2017 | Avisa Nordland
Veterinær bekymret over oppdrettslaksens helse
Ifølge en artikkel på forskning.no uttaler veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet på ... + Read more
December 14, 2017 | Morgenbladet
Den fantastiske visjonen i norsk havbruk. Historien om et dokument
Hvordan diskusjoner på fire møter i 2012 la grunnlag for politikken om en femdobling av no... + Read more
December 14, 2017 | VG.no
Rapport: 316 tonn plast går rett i havet fra norske oppdrettsanlegg – hvert år
Naturvernforbundet slår alarm om mikroplast fra fôrrør som brukes i oppdrettsnæringen. I e... + Read more
December 14, 2017 | IntraFish
Villfanget rensefisk har størst risiko for smittespredning
For at det skal være bærekraftig å bruke rensefisk for å fjerne lakselus, må den ikke over... + Read more
December 13, 2017 | Aura Avis
Åsta Espmark ny leder for CtrlAQUA
Åsa Espmark er ny senterleder i CtrlAQUA. Hun tar over etter Bendik Fyhn Terjesen, som led... + Read more
December 05, 2017 | IntraFish
Landbasert anlegg vil mer enn doble produksjonen
– Vi har en lang og smertefull historie, sier styremedlem Alex Jensen i Danish Salmon. Sel... + Read more
December 04, 2017 | Nordnorsk debatt
Hvordan utvikle våre havnæringer og sikre bærekraftig bruk av havet?
Norge rår over store produktive havområder. Klimaendringer med oppvarming av kalde hav gjø... + Read more