Økt kunnskap om livet i de store innsjøene
December 28, 2017 - Nationen
«Samma å je bor hen i væla bære je ser Mjøsa», er et velkjent utsagn. Historisk var de sto...
Read More

Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer
December 27, 2017 - Dagbladet.no
Uheldig eierskap....
Read More

Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø
December 22, 2017 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Er du opptatt av sjøørreten og sjørøya i nord, så sett av 9. og 10. februar til seminaret ...
Read More

Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018
December 22, 2017 - Regjeringen.no
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni ...
Read More

Forvaltning av villaks får mer penger
December 22, 2017 - Namdalsavisa
Omkring en av tre villaks i verden er norske, og nå kan den snart få et eget ombud til å t...
Read More

Då laks rømde frå Havforskingsinstituttet sitt anlegg i Masfjorden, tok det over ei veke før rømminga vart rapportert.
December 21, 2017 - Avisa Nordhordland
7. desember rømde laks frå Havforskingsinstituttet sitt anlegg i Masfjorden, men det var i...
Read More

Veterinær bekymret over oppdrettslaksens helse
December 17, 2017 - Avisa Nordland
Ifølge en artikkel på forskning.no uttaler veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet på ...
Read More

Den fantastiske visjonen i norsk havbruk. Historien om et dokument
December 14, 2017 - Morgenbladet
Hvordan diskusjoner på fire møter i 2012 la grunnlag for politikken om en femdobling av no...
Read More

Rapport: 316 tonn plast går rett i havet fra norske oppdrettsanlegg – hvert år
December 14, 2017 - VG.no
Naturvernforbundet slår alarm om mikroplast fra fôrrør som brukes i oppdrettsnæringen. I e...
Read More

Villfanget rensefisk har størst risiko for smittespredning
December 14, 2017 - IntraFish
For at det skal være bærekraftig å bruke rensefisk for å fjerne lakselus, må den ikke over...
Read More

Åsta Espmark ny leder for CtrlAQUA
December 13, 2017 - Aura Avis
Åsa Espmark er ny senterleder i CtrlAQUA. Hun tar over etter Bendik Fyhn Terjesen, som led...
Read More

Landbasert anlegg vil mer enn doble produksjonen
December 05, 2017 - IntraFish
– Vi har en lang og smertefull historie, sier styremedlem Alex Jensen i Danish Salmon. Sel...
Read More

Hvordan utvikle våre havnæringer og sikre bærekraftig bruk av havet?
December 04, 2017 - Nordnorsk debatt
Norge rår over store produktive havområder. Klimaendringer med oppvarming av kalde hav gjø...
Read More