Frøya og Hitra blir viktig brikke i Ocean Space Centre
April 12, 2018 - ILaks.no
Hitra og Frøya inngår som en viktig del av det nye laboratoriekonseptet til Ocean Space Ce...
Read More

– Krava til notstyrke er god nok, seier Fiskeridirektoratet
April 12, 2018 - ILaks.no
Rømt oppdrettslaks skuldast ofte rift, eller hol, i not. Likevel meiner Fiskeridirektorate...
Read More

Målretta tiltak har redusert talet på rømt oppdrettsfisk
April 11, 2018 - Hardanger Folkeblad
Gjennom målretta tiltak blei innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 52 laksevassdrag o...
Read More

Snorkelmerd gav 80 prosent færre lus og halvparten så mange lusebehandlinger
April 11, 2018 - ILaks.no
Lovende luseresultater under forsøk med snorkelmerd på anlegg hos Bremnes Seashore. Det s...
Read More

Tunnelsikring og flomsikring er like viktig
April 11, 2018 - Bergens Tidende
Der tunellene blir finansiert av statskassen, må vernede elver legges i rør for å betale f...
Read More

Ny merdtype gav 80 prosent færre lakselus
April 10, 2018 - Forskning.no
Et tak på noen meters dyp i en såkalt snorkelmerd begrenser lakselusens tilgang til oppdre...
Read More

Vil ha flere ungdommer til lakseelvene
April 09, 2018 - Saltenposten
Leder i elveeierlaget i Saltdal Roger Ingvaldsen ønsker en bedre rekruttering til en sunn ...
Read More

Den viktige genbanklaksen
April 09, 2018 - ILaks.no
Etter min oppfatning lever han opp til det gamle uttrykket «Skit i Norge, leve Toten», skr...
Read More

Vekst i oppdrettsnæringa for enhver pris?
April 09, 2018 - Bladet Vesterålen
Det er helt umulig å forstå at det ikke blir gjort noe radikalt for å rette opp negative o...
Read More

Nei til økt kapasitet
April 07, 2018 - NRK.no
Mattilsynet mener 22 av 34 søknader om mer laks i oppdrettsanlegg i Nord-Norge bør avslås....
Read More

Lusemidler i svært små konsentrasjoner drepe rekelarver
April 06, 2018 - Kyst Magasinet
Forskning tyder på at ekstremt små mengder lusemiddel kan drepe rekelarver. Selv så små me...
Read More

I underkant av 5.000 laks rømte fra Bolaks
April 06, 2018 - ILaks.no
Endelige tall bekrefter hvor mange laks som rømte fra lokaliteten Oterstegdalen i Fusa tid...
Read More

Her er Mattilsynets endelige vurderinger av vekst på unntaksregel
April 06, 2018 - ILaks.no
Har vurdert fem siste oppdrettsanlegg for kapasitetsøkning. I slutten av mars hadde Matti...
Read More

Vil gjøre Beiarn til laksehovedstad i Norge
April 06, 2018 - Bodø Nu
Nå etableres Internasjonalt Villakssenter som skal gi både arbeidsplasser og en bedre tilr...
Read More

NRK-Troms rykker ut!
April 04, 2018 - Nordnorsk debatt
I ei gammel NRK-historie fra Finnmark fortelles det at hver gang det var brann i Vadsø kom...
Read More

Laks arver stedsans fra mor
April 01, 2018 - Forskning.no
Med vill mamma er det ikke så farlig for stedsansen at pappa er tilpasset et liv i merdene...
Read More

«Når elvene nå er friskmeldt har kommunene et klart ansvar for å ivareta «hvermannsens» rettigheter»
March 31, 2018 - Helgelendingen
Sist oppdatert: 31. mars 2018, kl. 06:29 Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker LeserbrevI Hel...
Read More

Her lager de kjønnsløs laks
March 29, 2018 - Dagbladet.no
Forskere ved Havforskningsinstituttet har utviklet en metode som kan hindre oppdrettslaks ...
Read More

Den fantastiske genbanklaksen – bør nå endelig avlives
March 28, 2018 - ILaks.no
Grunneierforeningen FOLL har alltid vært tydelige i sin motstand mot etablering av Hardang...
Read More

Den fantastiske genbanklaksen – kan MD og NINA lykkes?
March 27, 2018 - ILaks.no
Grunneierforeningen FOLL har alltid vært tydelige i sin motstand mot etablering av Hardang...
Read More

Vår tids Alta-sak
March 21, 2018 - Dagbladet.no
Gruveindustriens iver etter å dumpe i fjordene våre brygger opp til en ny Alta-sak. Regjer...
Read More

Norske elver i klimaendringenes tidsalder | Jostein Henriksen - Aftenposten
March 20, 2018 - Aftenposten
Effektkjøring av norske vassdrag er kort oppsummert økologisk hærverk. Det kan det bli mer...
Read More

Laksen vokser raskere på land
March 20, 2018 - Fiskeribladet Fiskaren
Forskning 20. mars 2018 10:18 Laksen vokser raskere om den får bli lenger på land. LetS...
Read More

Meiner litt rømt laks ikkje er noko problem for
March 20, 2018 - Radio Folgefonn
Professor Kevin Glover meiner forskinga hans viser at det kun skjer heilt minimale endring...
Read More

– Situasjonen for villaksen skal bestemme alt jeg foretar meg
March 19, 2018 - NRK.no
184 lakseelver i Norge er i dårlig stand hovedsakelig på grunn av lakselus og lakserømming...
Read More

Vidar Skiri og Raumavassdraget med i NRK-serie om villaksen
March 18, 2018 - Åndalsnes Avis
NRK med program om villaksen....
Read More

Fra laksefiske til skreifiske i Vesterålen
March 16, 2018 - Flatangernytt.no
MYRE: Mannskapet på båten M/K ”Merlin” kom rett fra laksefiske hjemme i Flatanger til skre...
Read More

På to år har Troland Lakseoppdrett unngått mekanisk avlusing
March 15, 2018 - ILaks.no
Gammeldagse stålbur og rognkjeks får mye av æren. – Vi kommer nok ikke til å bytte ut stå...
Read More

Krever at dødeligheten i oppdrettsnæringen går ned
March 15, 2018 - NRK.no
Politikere og forvaltning er bekymret for at så mange oppdrettslaks dør før den kommer på ...
Read More

Over 20 prosent av oppdrettslaksen dør før den blir til mat
March 14, 2018 - NRK.no
53 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor, men det er enorm forskjell på tapene i nær...
Read More

Her er Mattilsynets vurdering av hvem som får vekst på unntaksregel
March 13, 2018 - ILaks.no
Den foreløpige oversikten fra tilsynet viser at flere søknader er avslått enn innvilget. ...
Read More

De fikk kontroll på lakselusen - denne fisken får mye av æren
March 13, 2018 - Sysla
I Kjørsvikbugen i Aure kommune i Møre og Romsdal jobber noen dedikerte røktere med å avle ...
Read More

«Rømt oppdrettslaks truer villaksen – fiskeriforvalteren slår alarm»
March 12, 2018 - Namdalsavisa
Innspill:...
Read More

Villaksen, egoisme og dobbeltmoral
March 10, 2018 - Haugesunds Avis
Sist oppdatert: LeserbrevVillaksen, egoisme og dobbeltmoral I den seinare tida har ein k...
Read More

Bare 1.500 av 54.000 rømte laks er fanget
March 09, 2018 - ILaks.no
Marginal gjengfangst etter rømmingen fra Marine Harvest sin lokalitet Geitryggen i Nærøy i...
Read More

Fiskeriminister Per Sandberg: – Vi tar vare på villaksen
March 09, 2018 - Bodøposten
Villaksen er viktig for norsk natur. I et innlegg omtaler generalsekretær Espen Søilen i N...
Read More

HI-forsker om lakselus: – Modellen under utvikling, og vi ser ikke bort fra at det kan bli justeringer
March 08, 2018 - ILaks.no
Havforskningsinstituttets (HI) lakselusforsker Ørjan Karlsen forklarer hvordan de kan esti...
Read More

Liten gjenfangst etter rømming
March 08, 2018 - NRK.no
I januar i år kom meldingen om at 54 000 laks hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. T...
Read More

Ikke nok å snakke om fiskehelse, det må handles også
March 01, 2018 - Nationen
Fiskeriminister Per Sandberg varsler strengere krav til havbruksnæringa når det gjelder fi...
Read More

Dyrepoliti er symbolpolitikk
February 21, 2018 - Bergens Tidende
Å flytte ansvaret over til et knippe polititjenestemenn uten utdanning om dyr kan skade dy...
Read More

– Lakselusa drap nesten all villakssmolten
February 21, 2018 - NRK.no
SOGNDAL (NRK): Lakselusa har tatt knekken på nær 80 prosent av villakssmolten frå dei vikt...
Read More

Millioner mot lakselus
February 20, 2018 - Metal Supply NO
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut 20 millioner forskningskroner ...
Read More

HI-rapporten: Hardangerfjorden og Sognefjorden har mest lus
February 20, 2018 - ILaks.no
Høyest lusepress på Vestlandet. HI presenterer tirsdag morgen sin risikorapport for norsk...
Read More

Vil gjøre Nordkjoselva til ei bedre lakseelv
February 18, 2018 - Nye Troms
BALSFJORD: Nordkjosbotn grunneierlag har sett at de må iverksette tiltak på grunn av dårli...
Read More

Veksten må inn i lukkede anlegg
February 16, 2018 - Kyst og Fjord
Fiskeoppdrettsnæringen har blitt en meget viktig næring for kystområdene som har bidratt t...
Read More

Venstre er på lag med villaksen
February 16, 2018 - Bergens Tidende
Påstandene fra Honoria Bjerknes Hamre faller på sin egen urimelighet....
Read More

Fiskeoppdretter ble skremt av egen oppfinnelse
February 15, 2018 - NRK.no
Folk trodde ikke sine egne øyne da en søyle av trykkluft ble satt ned i oppdrettsmerdene. ...
Read More

Bedret kontroll med lus- men avlusningsmetodene gir store fiskehelseutfordringer
February 15, 2018 - Kyst.no
Fiskehelserapporten slår fast at man i 2017 ikke har sett episoder der man har tapt luseko...
Read More

– Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse
February 15, 2018 - Kyst.no
For laks utgjorde sykdom og skader 88 prosent av tapet i 2017. Brit Hjeltnes fra Veterinær...
Read More

I dag er Fiskehelserapporten klar: Laveste lusenivå på mange år, men fortsatt høy dødelighet
February 15, 2018 - Legemiddelindustriforeningen
Mengden lakselus var den laveste på flere år, men fortsatt er dødeligheten blant oppdretts...
Read More

I oppdrettsmerdene dør én av fire fisk
February 15, 2018 - Bergens Tidende
Veterinærmyndighetene er bekymret. Nesten hver fjerde laks dør i oppdrettsmerdene i Hordal...
Read More

Nedkjemping av lus er ei stor påkjenning for laksen
February 15, 2018 - Fjordabladet.no
Mengda lakselus er den lågaste på fleire år, men framleis døyr mange laks av dette, viser ...
Read More

Dødeligheten på laks går ned
February 14, 2018 - ILaks.no
Dødeligheten på laks i havbruk viser en nedadgående trend. Samlet dødelighet for den siste...
Read More

Lakseoppdrettere i Trøndelag i klinsj med fuglevenner
February 13, 2018 - ILaks.no
Oppdrettere i Åfjord og i Vikna i Trøndelag har fått lov til å skyte skarv som tar laks. N...
Read More

100 millioner til ny havteknologi
February 13, 2018 - Kyst.no
Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en ...
Read More

Vil auke MTB på alle lokalitetar i Hardanger
February 13, 2018 - Kyst.no
Eide Fjordbruk ynskjer å auke biomassen på deira fire lokalitetar i Kvinnherad, for å nytt...
Read More

Forskrift om fiske etter rømt laks i sjøen, Nærøy og Vikna kommuner, Trøndelag
February 08, 2018 - Lovdata
Dato FOR-2018-02-06-154 Publisert Ikrafttredelse 06.02.2018 - 28.02.2018 Endrer Gjelde...
Read More

Hull i nota førte til at 54.000 laks rømte
February 08, 2018 - Trønder-Avisa
Fiskeridirektoratet har funnet årsaken til at 54.000 laks rømte fra Marine Harvest-anlegge...
Read More

Nye avlusingsoperasjonar får skulda for rømt laks
February 08, 2018 - ILaks.no
Berre på Vestlandet har det vore fire rømningar so langt i 2018. Leni Marie Lisæter i Fisk...
Read More

Har funnet årsaken til Nærøy-rømmingen
February 08, 2018 - ILaks.no
Fiskeridirektoratet har funnet årsaken til rømmingen fra Marine Harvest sin lokalitet Geit...
Read More

Marine Harvest-rømming: – Vi er selvsagt lei oss for at det har skjedd ei stor rømming
February 07, 2018 - ILaks.no
Men fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Trøndelag, Anton Rikstad, roser Marine Harvest for h...
Read More

Ny rapport fra Uni Research og NIVA: – Vossolaksen dør ikke av gassovermetning
January 19, 2018 - ILaks.no
Laksesmolten på vei ut av Vosso dør ikke på grunn av gassovermetning fra Evanger kraftverk...
Read More

56 millioner laks døde i oppdrettsmerdene i 2016
January 19, 2018 - Sysla
Statssekretær Roy Angelvik kaller den høye dødeligheten i norske oppdrettsmerder for «forf...
Read More

– Gledelig at NINA-direktøren erkjenner at forskning «rigges»
January 19, 2018 - ILaks.no
Leder i FOLL Lutsivassdraget, Ernst Malmin, svarer NINA-direktør Norunn S. Myklebust. NIN...
Read More

Nå kommer tredje oppdrettsbølge på Island
January 18, 2018 - ILaks.no
– I Norge har dere et uttrykk om at alle gode ting er tre. Det får vi håpe gjelder for Isl...
Read More

- Håper trenden fortsetter i 2018
January 18, 2018 - IntraFish
Rømmingstallene for laks og ørret gikk kraftig ned i 2017. - Fjoråret var bra med tanke på...
Read More

FrP-støtte til Sterud
January 18, 2018 - IntraFish
- Oppdrettsnæringa må drive på en slik måte at til og med Erik Sterud blir fornøyd....
Read More

Venstres sjødeponi-motstander venter i spenning
January 17, 2018 - NRK.no
– Jeg har ikke fått klarhet i hva som skjer i Repparfjorden, sier Trine Noodt. Hun er en a...
Read More

– Jeg er for gammel til å tro på dommedagsprofetiene
January 16, 2018 - IntraFish
Konsulent Even Søfteland kritiserer trafikklyssystemet og forvaltningen av norsk havbruksn...
Read More

– Det er for mange krigsprofitører
January 16, 2018 - ILaks.no
Even Søfteland med forsvarstale for oppdrettere i røde soner. Han skryter av fiskeriminis...
Read More

Villaksforskningen – er den alltid sann?
January 15, 2018 - ILaks.no
I fjor høst meldte Morgenbladet flere ganger om samrøre og tvilsom forskningspraksis i og ...
Read More

Rotenon har store virkninger på miljøet
January 12, 2018 - Adressa.no
Bruk av rotenon i ferskvann er miljøkriminalitet og må stoppes. Jeg er oppriktig lei meg f...
Read More

Satte ny lakserekord i Finnmark
January 12, 2018 - NRK.no
I 2017 ble det tatt rekordmange storlaks i fylket....
Read More

Foreslår trafikklyssystem for villreinområde
January 11, 2018 - Nationen
Ei ekspertgruppe har kome med forslag til korleis ein kan måle kvaliteten på miljøet til v...
Read More

Ny rapport: Lakselus drepte 50.000 villaks i året
January 11, 2018 - Altaposten.no
I årene mellom 2010 og 2014 gikk 10% av villaksen tapt på grunn av lus. Har du et nyhetsti...
Read More

Hver tiende villaks dør av lakselus
January 11, 2018 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
En ny rapport fra NINA bekrefter det mange har fryktet, lakselusa er ansvarlig for en døde...
Read More

Vil bli tatt med på råd om fremtidig laksevekst
January 11, 2018 - IntraFish
Skal Sametinget rådføres før en fremtidig laksevekst? Ja, mener Sametinget. Nei mener Næri...
Read More

Dette mener Angelvik er den største utfordringen næringen har
January 09, 2018 - ILaks.no
Statssekretær Roy Angelvik pekte på en rekke utfordringer for havbruksnæringen under Norge...
Read More

Økt kunnskap om livet i de store innsjøene
December 28, 2017 - Nationen
«Samma å je bor hen i væla bære je ser Mjøsa», er et velkjent utsagn. Historisk var de sto...
Read More

Fiskeridirektoratets ansatte bør ikke eie oppdrettsaksjer
December 27, 2017 - Dagbladet.no
Uheldig eierskap....
Read More

Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø
December 22, 2017 - Norges Jeger- og Fiskerforbund
Er du opptatt av sjøørreten og sjørøya i nord, så sett av 9. og 10. februar til seminaret ...
Read More

Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018
December 22, 2017 - Regjeringen.no
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni ...
Read More

Forvaltning av villaks får mer penger
December 22, 2017 - Namdalsavisa
Omkring en av tre villaks i verden er norske, og nå kan den snart få et eget ombud til å t...
Read More

Då laks rømde frå Havforskingsinstituttet sitt anlegg i Masfjorden, tok det over ei veke før rømminga vart rapportert.
December 21, 2017 - Avisa Nordhordland
7. desember rømde laks frå Havforskingsinstituttet sitt anlegg i Masfjorden, men det var i...
Read More

Veterinær bekymret over oppdrettslaksens helse
December 17, 2017 - Avisa Nordland
Ifølge en artikkel på forskning.no uttaler veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet på ...
Read More

Den fantastiske visjonen i norsk havbruk. Historien om et dokument
December 14, 2017 - Morgenbladet
Hvordan diskusjoner på fire møter i 2012 la grunnlag for politikken om en femdobling av no...
Read More

Rapport: 316 tonn plast går rett i havet fra norske oppdrettsanlegg – hvert år
December 14, 2017 - VG.no
Naturvernforbundet slår alarm om mikroplast fra fôrrør som brukes i oppdrettsnæringen. I e...
Read More

Villfanget rensefisk har størst risiko for smittespredning
December 14, 2017 - IntraFish
For at det skal være bærekraftig å bruke rensefisk for å fjerne lakselus, må den ikke over...
Read More

Åsta Espmark ny leder for CtrlAQUA
December 13, 2017 - Aura Avis
Åsa Espmark er ny senterleder i CtrlAQUA. Hun tar over etter Bendik Fyhn Terjesen, som led...
Read More

Landbasert anlegg vil mer enn doble produksjonen
December 05, 2017 - IntraFish
– Vi har en lang og smertefull historie, sier styremedlem Alex Jensen i Danish Salmon. Sel...
Read More

Hvordan utvikle våre havnæringer og sikre bærekraftig bruk av havet?
December 04, 2017 - Nordnorsk debatt
Norge rår over store produktive havområder. Klimaendringer med oppvarming av kalde hav gjø...
Read More