10-08-2018 | Dagensbåtliv.se
10-08-2018 | Kustbevakningen
10-08-2018 | Båtliv.se
09-08-2018 | Båtliv.se
08-08-2018 | Sjöfartsverket
08-08-2018 | Öppet Varv
08-08-2018 | På Kryss
07-08-2018 | Svt.se
Efter att det grundstötta fartyget Makassar Highway tömts på sin last ska hon nu tvättas ännu en gång. Därefter ska fartyget tömmas på olja...
07-08-2018 | På Kryss
06-08-2018 | HaV