Bønder trenger erstatning for 30.000–40.000 utenlandske sesongarbeidere som kan forsvinne på grunn av koronakrisen. – Dette er avgjørende......
Det er et stort behov for arbeidshjelp i landbruket, og vi får stadig henvendelser fra folk som vil bidra. Her er informasjon om hvordan du......
Friske ansatte, slik at mat når ut til forbrukeren, er det viktigste for de norske landbrukssamvirkene nå. - Vi er et samvirke og vi......
Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal......
Norsk frukt og grønt skal ha høyeste prioritet gjennom hele året, lover NorgesGruppen....
Frivilligsentralen har inngått avtale med blant annet BAMA og får tildelt mat som ellers ville ha gått til spille. Dette deler de nå ut til......
Etterspørselen etter økologiske mat- og fôrvarer økte i 2019, mens norsk produksjon gikk ned, viser Landbruksdirektoratets rapport. – Dette......
I disse dager har landbruket i Lier utfordringer med å få tak i nok sesongarbeidere. Nå matcher Nav bønder med arbeidsledige, permitterte......
Regjeringen bør gi bøndene beskjed om å sette poteter og plante som normalt. Den nye fullmaktsloven kan regjeringen bruke til å sette......
Koronatiltak fører til mangel på arbeidskraft i landbruket. – Vårt hovedfokus er å beholde de arbeiderne som allerede er her og løfte opp......
Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidere som allerede er i Norge......
I jordbruket er det etter alt å dømme produsentene av bær, frukt og grønt som er hardest rammet av koronasituasjonen. Får de ikke tilgang......
Bama må tenke alternativt for å få fersk frukt og grønnsaker fra et virusrammet Europa til norske butikker. Men noe gods går raskere og......
Gartnerhallen ber myndighetene bidra til at utenlandsk arbeidskraft med papirene i orden kan komme til Norge. – Vi er helt avhengige av......
En seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) frykter mangelen på importert arbeidskraft kan gå utover norsk matproduksjon....
For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i......
De nye innreisereglene fører til at norske bønder mangler store mengder arbeidskraft. De frykter det vil føre til mindre mat i butikkene....
Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i......
Anne Marie Schrøder slo fast at plastemballasje vil være å finne i butikkene også i fremtiden. HOLDBAR 2020: Plastemballasje er viktig for......
- Det er trong for bønder som forstår alvoret, sa styreleiar i Nortura Trine Hasvang Vaag i ein kommentar til framlegget som ligg føre om......
– Nye tiltak for å bedre jordhelsa i Norge, må komme inn som en viktig post i årets jordbruksoppgjør, sier Børre Solberg i Økologisk Norge......
Noen typer mat har sammenheng med redusert risiko for ulike former for hjerneslag. Det viser en studie med over 418 000 europeiske......
Facebook-innlegget om bonden som måtte kaste løk tar helt av. Men, episoden er fra 2015....
I Norge har det den siste tiden vært stor oppmerksomhet rundt prissetting i dagligvarekjedene. Prisdiskriminering innebærer f.eks. at en......
© Leveres av ABC Nyheter Løkbonde Stein Håvard Fjestad blir i dag brukt som eksempel i en Facebook-post uten å ha blitt spurt på forhånd.......