Sommervarmen i Sør-Norge har begynt å resultere i ferske lokale grønnsaker som er spiseklare langt tidligere enn ellers....
Nye grønnsaker kommer på markedet raskere enn først anslått. Sommertemperaturer bidrar til at mengdene øker dag for dag, og at salget er......
Dato FOR-2018-05-22-746 Departement Landbruks- og matdepartementet Ikrafttredelse 22.05.2018 Endrer FOR-2015-05-06-455 Gjelder for......
Etterspørselen etter økologisk mat er nå så stor at bøndene ikke klarer å produsere nok. Sammenlignet med 2016 bruker vi nå fem ganger mer......
Frossenvarekjeden Iceland åpner dørene onsdag, men du vil ikke finne Grandiosa i sortimentet....
Norge og resten av Europa trenger mer fornybare ressurser, men intensivering av landbruket ødelegger natur og truer fornybarheten....
Kvifor vart det jordbruksavtale mellom landbruket og staten i år, etter eit relativt moderat krav på 1830 millionar frå......
Godt vær og festdager bidrar til stort salg av grønnsaker rett fra åker og veksthus. Nye produkter kommer på markedet i høyt tempo, og......
Jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2019....
De sosiale forskjellene i helse øker....
AURLAND (NRK): Folk i Norge kjøper økologisk mat for fleire milliardar kroner årleg. Men talet på økologiske bønder går ned. Det vil Anders......
Jordbruksforhandlingene er inne i en tøff og avgjørende fase mandag ettermiddag....
I fjor vår vedtok stortinget at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Med regjeringas nåværende......
DebattDe årlige jordbruksforhandlingene er i gang, og før 16. mai skal staten og jordbrukets organisasjoner forsøke å bli enige om hvordan......
Dei fleste unge er opptatt av mat og korleis den blir produsert, men så snart eg snakkar om jordbruksoppgjeret, fell dei fleste av. // Vi......
Statens forhandlingsleiar Leif Forsell melder sundag kveld om at forhandlingane med jordbruket verkar meir fastlåste....
Begge partar i jordbruksoppgjeret ber motparten om å vise forhandlingsvilje. Dragkampen står om overføringar på statsbudsjettet og ramme......
Gjennomgangen av tilbod og krav er ferdig. Nå sit partane i jordbruksoppgjeret kvar for seg og vurderer situasjonen. - Vi vurderer......
Det blir høstet ny norsk asparges til uken. Omsetningen av lagringsgrønnsaker er stabil, og det er fremdeles varer igjen på lager....
Det er stor avstand på fleire punkt, men framdrift i jordbruksforhandlingane, melder Lars Petter Bartnes. Merete Furuberg melder om ein god......
Genredigering kan gjøre planter mer motstandsdyktige, slik at de trenger mindre gjødsel og sprøytegift....
I fjor ble det høsta 12 300 tonn bær og 14 800 tonn frukt, noe som er to prosent mindre enn året før....
Meninger Det er vår i lufta og bønder over hele landet håper på godt vær så plogen kan settes i jorda. I disse dager forhandler......
For de fleste lagringsgrønnsakene er situasjonen stabil, og omsetning av norske produkter vil vare noen uker til....
Statens tilbud overrekkes jordbruket i dag. Se pressekonferansen direkte her fra klokka 13.00....