Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterte under Grüne Woche i Berlin næringa til å bygge matnasjonen Norge. Visjonen for tiltaket......
Vi trenger egen kompetanse på muligheter og utfordringer knyttet til GMO....
For fjerde år på rad er det aukande interesse for landbruksfag på vidaregåande skular. Dette går fram av dei nasjonale søkjartala for......
I Hedmark ble det meldt om 79 gårdsbranner til Gjensidige i 2017. Det er hele 33 færre enn året før....
I dag lanseres nettstedet Landbruk24. Nettstedet skal inneholde nyheter og markedsinformasjon for aktive bønder. Her skal bonden kunne......
Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) oppfordrer regjeringen til å prioritere folkehelse på statsbudsjettet for 2019. Det er både......
Investering- og bygdeutviklingsmidlane (BU-midlane) verkar, samtidig som kjønn, sosiale nettverk og utdanningsnivå påverkar om bønder som......
I Sykkylven snur de opp ned på hva droner kan brukes til....
Fosfor er nødvendig for alt liv, men blir brukt på en ineffektiv måte. Det mener NIBIO-forsker Ola Stedje Hanserud som etterlyser bedre......
Disse grønnsakene er utenomjordiske!...
Det er langt mellom Høyre og Senterpartiet i synet på innleie. I BNL rykker medlemmene nærmere hverandre i håp om å finne en felles løsning....
Gjør hverdagen og mulighetene til Edvart Freberg enklere og bedre....
De to handelsblokkene Efta (Norge, Sveits, Island og Liechtenstein) og Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay) skal i april møtes......
Mercosur-landene kan oversvømme det norske markedet, og knapt merke salget. Landbruk blir et svært viktig punkt i forhandlingene. Norges......
Forsikringsselskapet endrer navn og blir en del av bankkonsernet....
Bønder blir oppmuntret til å gjøre dyre klimatiltak, uten å vite hva de får igjen for investeringene....
Driftsvansketilskudd er mulig å innføre for å redusere gjengroingen i jordbruket. Samtidig bør ordningene som finnes, faktisk håndheves....
Rema 1000-konsernet hadde et forferdelig år i fjor, men problemene blekner sammenliknet med situasjonen til mange Rema-kjøpmenn....
Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen besøkte Arkitekt- og designhøgskolen (AHO) i Oslo i dag. Bærekraftig design er et viktig tema blant......
Dagligvaretallene legges frem nå....
– For å komme seg ut av den vonde sirkelen, må Rema løse mine hverdagsproblemer. De har muligheten til å ta en ny posisjon i......
Hans Bårdsgård skriver i Nationen 23. februar om «Selvforsyningsmysteriet», med hyppige referanser til Norsk Landbrukssamvirke. Derfor er......
Utfordrer Rema og Kiwi....
Stavanger kommune har som mål å redusera utsleppa av klimagassar med 50 prosent innan 2030. Bruken av naturgass frå Lyse til oppvarming av......
Det er flott at Nationen vier oppmerksomhet til Kvalitetssystemet i Landbruket (KSL). I Norge er det lovpålagt å dokumentere......