Sier ja til ny lungekreftbehandling på norske sykehus
25. June 2018 - Dagens Medisin      
I et ekstraordinært møte sier Beslutningsforum likevel ja til at det offentlige kan tilby en ny lung...

Kreftsvulsten er mer komplisert enn forskere tidligere har trodd
25. June 2018 - ABC Nyheter      
Det alle forskere trodde var et viktig grunnprinsipp i utviklingen av kreft, var faktisk feil....

Ny studie på lungekreft: Kan gå fra dødelig til kronisk sykdom
25. June 2018 - VG.no      
CHICAGO (VG) Ny genbehandling og immunterapi kan gjøre at diagnosen lungekreft kan gå fra å være død...

Lungekreft kan avdekkes tidligere
24. June 2018 - P4      
En ny studie viser at lungekreft kan avdekkes tidligere....

En nødvendig endring
20. June 2018 - Dagens Medisin      
Det er på høy tid at Kreftregisteret får grønt lys til å registrere fødested i sine databaser. Det k...

Ny studie: Offentlige sykehus bruker mer ressurser på pasienter med høyere utdanning
20. June 2018 - NRK.no      
Alvorlig syke pasienter med høy utdanning får mer hjelp ved norske sykehus enn pasienter med lav utd...

ASCO 2018: Gjennombruddene innen kreftforskning - Kreftforeningen
15. June 2018 - Kreftforeningen      
– Immunterapi er en revolusjon, men kunsten blir å finne de riktige pasientene, sier Stein Sundstrøm...

Revolusjonerende kreftbehandling - ikke for alle?
13. June 2018 - Adressa.no      
Hvorfor virker ikke den nye kreftmedisinen, immunterapi, på alle kreftpasienter og hvorfor er det så...

Et høyspesialisert røntgenmiljø – verdt å ta vare på?
13. June 2018 - Dagens Medisin      
Røntgenavdelingen ved OUS Radiumhospitalet har dedikerte fagfolk med svært høy kompetanse som kan vu...

Ett «ja» og fire «nei» i Beslutningsforum
11. June 2018 - Dagens Medisin      
Bare én kreftmedisin fikk ja til bruk i Beslutningsforum....

Sier nei til medisin som kan holde lungekreft «i sjakk»
11. June 2018 - Dagens Medisin      
Opp mot 100 pasienter i Norge kunne ha vært aktuelle for den nye behandlingen for lungekreft med spr...

Persontilpasset medisin: Slik skal ny teknologi endre fremtidens kreftbehandling
08. June 2018 - MSN Norge      
CHICAGO (VG) Persontilpasset medisin er fremtidens behandling, ifølge verdens fremste kreftspesialis...

PET - ett steg nærmere persontilpasset kreftbehandling?
05. June 2018 - ABC Nyheter      
For bare ti år siden hadde Norge knapt tatt i bruk PET-teknologi. I dag er situasjonen en helt annen...

Norsk firma har utviklet pille mot aggressiv kreft
05. June 2018 - Forskning.no      
Et firma fra Bergen har utviklet en pille som kan hindre spesielt aggressive kreftformer fra å spre ...

Utvikler pille mot aggressiv kreft: Kan bremse sykdommen for spesielt syke pasienter
05. June 2018 - MSN Norge      
CHICAGO (VG) Et norsk firma fra Bergen har utviklet en pille som kan hindre spesielt aggressive kref...

Nye medikamenter med effekt på blærekreft – og mye nytt innen lungekreft
04. June 2018 - Dagens Medisin      
Urologiekspertene og lungeekspertene oppsummerer noen av de viktigste nyhetene fra årets ASCO....

BeGenBio-direktøren: – Foruten pengene handler det om å finne de rette folkene
04. June 2018 - Dagens Medisin      
– Norge har litt igjen når det gjelder å gå fra forskning til utvikling, sier BerGenBio-sjefen....

Lungekreft-studie: Immunterapi var mer effektivt enn cellegift alene
03. June 2018 - Dagens Medisin      
Men norske lungekreftleger er ikke helt overbeviste, og ønsker seg mer data....

Entusiasme for gentest - og kritikk av bryststudie
02. June 2018 - Dagens Medisin      
Brystkreftekspert Per Eystein Lønning og lungekreftlege Odd Terje Brustugun danner dagens ekspertpan...

Gentest kan ha potensiale for tidlig diagnostikk av lungekreft
02. June 2018 - Dagens Medisin      
Ny studie antyder at en enkel blodprøve og genomsekvensering kan avdekke noe under halvparten av all...

Ressursbruk til protonbehandling
31. May 2018 - Dagens Medisin      
Vi har måttet balansere all ressursbruk nøye – inkludert nye og kostbare kreftmedisiner – opp mot ge...

Kriteriene for prioritering må brukes
31. May 2018 - Dagens Medisin      
KOMMENTAR: Aller viktigst er det at våre folkevalgte følger prioriteringskriteriene de selv har vedt...

Kreftleger og økonomer raser mot regeringens kreft-vedtak
30. May 2018 - Dagens Medisin      
Kreftleger og økonomer slakter den planlagte etableringen av to protonsentre. – For ett senter, kan ...

Protoner – og begrensede ressurser
26. May 2018 - Dagens Medisin      
Vi respekterer at en entusiastisk faggruppe har foretatt «grundige overveielser» og kommet frem til ...

Kreftpasienter har økt risiko for hjerneslag
25. May 2018 - Dagens Medisin      
– Det er viktig å vite om risikoen, sier UiB-forsker Henriette Aurora Selvik....

Enkemann saksøker Unilabs etter konas død - mener selskapets bonussystem er et faremoment
25. May 2018 - Aftenposten      
– Bonussystemet i røntgenselskapet Unilabs Norge er et stort faremoment, mener advokat Christian Lun...

Tobakksindustrien må stoppes nå
23. May 2018 - Dagens Medisin      
En kynisk tobakksindustri kjenner ingen grenser for sin markedsføring av produkter som dreper syv mi...

Sykehuset Telemark best på pakkeforløp for kreft
22. May 2018 - Porsgrunns Dagblad      
Sykehuset Telemark oppnår best resultater på pakkeforløp for kreft i Helse Sør-Øst....

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO
21. May 2018 - Dagens Medisin      
– Vi har som mål å redde 29 millioner liv frem mot 2023. Derfor har vi en ambisiøs agenda for årets ...

Cancer survivors find going back to work tough
21. May 2018 - ScienceNordic      
Regardless of their background and occupation, survivors felt that they started working too soon aft...

Utvid røykeforbudet
20. May 2018 - Haugesunds Avis      
Sist oppdatert: LeserbrevDu kjenner den overalt. Selv ikke på din egen terrasse går du klar. Røyker...

Med øye for mer enn profitt
18. May 2018 - Bergens Tidende      
Hvis det tilrettelegges for behandling uten dokumentasjonskrav, undergraver helsemyndighetenes indus...

De sosiale helseforskjellene øker i Norge
18. May 2018 - Forebygging.no      
Denne uka ble Folkehelserapporten 2018- Helsetilstanden i Norge presentert. Den viser at helsetilsta...

To protonsentre er neppe en riktig prioritering
18. May 2018 - Dagens Medisin      
I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått 956 millioner i tilskudd og 2,2 milliarder i statlig lå...

Folkehelserapporten -Helsetilstanden i Norge 2018
16. May 2018 - Kommunetorget.no      
Helsetilstanden i Norge beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten ...

Røyking tar flest liv - Kreftforeningen
15. May 2018 - Kreftforeningen      
Vi lever lenger, men det blir stadig større sosiale forskjeller når det gjelder livslengde og helset...

Helseforskjellene øker – de rike og velutdannede lever enda lenger
15. May 2018 - FriFagbevegelse      
Mens helseforskjellene har blitt mindre i flere land i Europa de siste årene, peker pilene i Norge m...

Verdens ti mest forurensede byer ligger alle i India
03. May 2018 - ABC Nyheter      
Ti av verdens mest forurensede byer ligger i India, og industribyen Kanpur topper lista til Verdens ...

WHO: Ni av ti i verden puster inn forurenset luft
02. May 2018 - NRK.no      
På verdensbasis dør rundt 7 millioner mennesker som følge av dårlig luftkvalitet hvert eneste år, an...

– Det er et sort hull i kreftbehandlingen
30. April 2018 - Dagens Medisin      
– I dag aner vi ikke hva kreftlegene gjør, sier Kreftregister-direktør Giske Ursin. Hun ber onkologe...

Sju faktorer som avgjør om du har stor risiko for å få lungekreft
24. April 2018 - Forskning.no      
Det er nemlig ikke bare de som har røyket mye, som kan få sykdommen....

Klarsignal for nye kreft– og blødermedisiner
23. April 2018 - Dagens Medisin      
Sykehusene får ta i bruk flere medikamenter uten at direktørene forventer kostnadshopp....

Én av to kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før diagnosen
23. April 2018 - Dagens Medisin      
– Vi tror fastlegen er en nøkkelperson for å avdekke kreft, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder a...

– Problemet med hemmelige priser
23. April 2018 - Dagens Medisin      
Som kreftlege er jeg gjort kjent med prisanbudene, men pålagt å holde dem hemmelige. Er det greit at...

– Føles som jeg går Birken hver eneste dag
20. April 2018 - Eidsvoll Ullensaker Blad      
Hun drev butikk og boblet over av energi. Så banket kreften på døra. Nå er Karin Laache (55) åpen om...

Det lille implantatet skal redde liv: Får du en flekk på huden, kan du ha kreft
20. April 2018 - Dagbladet.no      
- Dette har jeg liten tro på at skal bli nyttig hos pasienter, slår norsk overlege fast....

Tar ikke opp ny MS-medisin på neste møte i Beslutningsforum
20. April 2018 - Dagens Medisin      
Statens legemiddelverk har ikke rukket å ferdigstille metodevurderingen av okrelizumab (Ocrevus) for...

Det lille implantatet skal redde liv: Får du en flekk på huden, kan du ha kreft
19. April 2018 - Norskavis.no      
(Dagbladet): En «føflekk» vil dukke opp på huden din som varsel hvis du får kreft. Det høres nesten ...

Regjeringen vil gi kreftpasienter bedre oppfølging med nytt pakkeforløp
18. April 2018 - Klassekampen.no      
Regjeringen vil gi kreftpasienter bedre oppfølging med nytt pakkeforløp Regjeringen vil etablere et...

BerGenBio: - Lovende data
18. April 2018 - Hegnar.no      
BerGenBio ASA melder om lovende prekliniske data med selskapets AXL-hemmer bemcentinib....

Talkumprodusent må betale kreft-erstatning
16. April 2018 - P4      
Talkumpulver-produsenten Johnson & Johnson er dømt til å betale 117 millioner dollar til en mann som...

Han har hatt kreft to ganger. Nå synger han om livet (og litt om døden)
13. April 2018 - Dagbladet.no      
John Prines første album med nytt materiale på 13 år....

Forskning: Vær forsiktig med jerntilskudd
12. April 2018 - ABC Nyheter      
Stoffer i jerntilskudd kan øke risiko for kreft, ifølge en ny forskning. Legemiddelverket mener det ...

Kjemi gjør fortsatt arbeidsfolk syke
12. April 2018 - HMS-Magasinet      
Over 20 prosent av henvendelsene til de arbeidsmedisinske klinikker dreier seg om kjemi. Det er spes...

Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle sluttar å røykje
11. April 2018 - Framsida      
Om alle nordmenn stumpar røyken, kan 95.000 personar unngå røykjerelatert kreft dei neste 30 åra, if...

Disputas om lungekreft
09. April 2018 - Legeforeningen.no      
Maria Paula Ramnefjell forsvarer tirsdag 10.4. sin avhandling med tittelen "Prognostic biomarkers an...

- Hvis standardbehandlingen fører til død, er det dumt å følge standardbehandlingen
22. March 2018 - Legemiddelindustriforeningen      
Lars Søraas er pårørende og vier all sin tid til å finne en kur til kona Dyanne....

– Har jobbet med sykdommen i 20 år og aldri sett noe lignende
12. March 2018 - TV 2      
Den nye behandlingsmetoden krympet hjernesvulstene til tre pasienter i en dansk studie....

- Jeg hadde aldri trodd jeg kunne få lungekreft!
11. March 2018 - Alt om din helse      
Kreft Røyking er hovedårsaken til at stadig flere får lungekreft. Men det gjelder ikke alle....

Årets viktigste dugnad
07. March 2018 - Salangen-Nyheter      
SJØVEGAN: Den 8. mars får salangsværingene besøk av bøssebærerene i forbindelse med årets Krafttak m...

Russen stiller opp for Krafttak mot kreft: – Det kan skje deg eller noen som står deg nær
05. March 2018 - RanaBlad.no      
– Den ene dagen skal du bli pappa og den neste er du kreftsyk. Du vet aldri når denne sykdommen slår...

Må leve med senskader etter å ha blitt rammet av kreft
05. March 2018 - Nye Troms      
MÅLSELV: Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. Men f...

Slik vil kreftlegene finne skumle lungesvulster
26. February 2018 - Adressa.no      
Legene sliter med å ta prøver når de mistenker lungekreft. Nå tas navigasjonsteknologi utviklet for ...

Dette skjer med helsa vår fremover
26. February 2018 - KK.no      
Befolkningen blir større og eldre, og sykdomsbildet endrer seg....

Kosthold må på dagsordenen
24. February 2018 - Dagens Medisin      
Det hjelper ikke med verdens beste kreftbehandling dersom pasienten er for underernært til å tåle de...

Vasker du én gang i uka? For deg som er kvinne er det like ille som å røyke
19. February 2018 - Østlands-Posten      
En ny studie har sett nærmere farene ved bruk av rengjøringsmidler....

Kortikosteroider til palliasjon hos kreftpasienter
19. February 2018 - Tidsskrift for Den Norske Legeforening      
Kortikosteroider ga ikke smertelindrende effekt, men bedring av fatigue og appetitt hos alvorlig syk...

Hva betyr grønne omgivelser for helsa vår?
17. February 2018 - Forskning.no      
Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer som man bør ta hensyn til i all planlegging....

Pårørende av lungekreftpasient fikk artikkel publisert i lungetidsskrift
14. February 2018 - Dagens Medisin      
Sivilingeniør Lars Haakon Søraas har fått publisert en artikkel om korrelasjon mellom to genetiske m...

Fortsatt store sprik i bruk av unntaksmedisin
13. February 2018 - Dagens Medisin      
31 pasienter fikk såkalt unntaksbehandling i Helse Sør-Øst i 2017, mot 15 i resten av landet tilsamm...

- Prioriteringsmeldingen kan føre til nei til noen lungekreftmedisiner
12. February 2018 - Legemiddelindustriforeningen      
Se debatten mellom helseøkonom Ivar Sønbø Kristiansen og Sveinung Stensland (H) på DMTV Debatt....

Lungekreft er blant de dyreste kreftformene
09. February 2018 - Dagens Medisin      
Til tross for antall nye tilfeller av lungekreft i befolkningen vil avta noe, er det usannsynlig at ...

– Et lungekreftsmessig høyesterettsmøte
08. February 2018 - Dagens Medisin      
Skal pasienten med lungekreft få operasjon eller annen behandling? Dette blir diskutert på møter der...

Fikk 31 prosent rabatt i snitt på kreftlegemidler
08. February 2018 - Dagens Medisin      
I årets LIS-anbud på kreftlegemidler er snittrabatten på 31 prosent. Se vinnerne her!...

Forskning: Ny metode kan forutsi hvordan kreftsykdom vil utvikle seg
06. February 2018 - ABC Nyheter      
Nucleotyping er navnet på en ny metode som kan forutsi hvordan kreftsykdom vil utvikle seg allerede ...

Fire nye kreftmedisiner kan tas i bruk
02. February 2018 - Dagens Medisin      
Beslutningsforum godkjente fredag ny behandling av blant annet lungekreft, brystkreft og lymfekreft....

Roches immunterapi Tecentriq® ▼godkjent av Beslutningsforum til behandling av lungekreft
02. February 2018 - MyNewsdesk Norway      
Oslo, 2. februar 2018: Roches immunterapi Tecentriq (atezolizumab) ble i dag godkjent av Beslutnings...

Norske kreftpasienter i verdenstoppen for overlevelse
02. February 2018 - Sykepleien.no      
Norge hevder seg som et av verdens beste land når det gjelder overlevelse av en rekke kreftformer so...

Stadig flere overlever kreft på verdensbasis - men det er stor forskjell mellom land
31. January 2018 - MSN Norge      
Stadig flere overlever etter å ha fått påvist brystkreft. Bukspyttkjertelkreft forblir fortsatt svær...

Innlegg fra Regional fagdag i kreft og palliasjon for helsepersonell 25.10.17.
30. January 2018 - Steinkjer Kommune      
-Regional fagdag kreft og pall_2017_capulm_pleieutfordringer -Lærings- og mestringstilbud til lunge...

Én røyk om dagen gir stor økning i risiko for slag og hjerteinfarkt
25. January 2018 - NRK.no      
En britisk gjennomgang av 141 forskningsrapporter, viser at én røyk om dagen gir nesten halvparten s...

Kvinne døde av lungekreft: Enkemann: Jeg har mistet min kone som følge av slurv
22. January 2018 - MSN Norge      
En enkemann fra Oslo mener kona fikk påvist lungekreft ti måneder for sent og derfor var sjanseløs m...

Uføre oljearbeidere forbereder massesøksmål
20. January 2018 - NRK.no      
10–15 tidligere oljearbeidere på Ekofisk krever korrekt erstatning for yrkesskade....

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen
18. January 2018 - Dagens Medisin      
– Det er uheldig at det går gal vei, men det er vel så viktig også å se på om det er god kvalitet på...

Reagerer på legenes rangering av sykdommer og prestisje
16. January 2018 - ABC Nyheter      
Lungekreftforeningen synes det er overraskende at lungekreft har lav status....

Sykehustalen 2018
16. January 2018 - Regjeringen.no      
139.000 Det er tallet på alle dere som jobber i spesialisthelsetjenesten. Blant dere er sykepleier...

Vil vurdere vedovnforbud i Oslo
14. January 2018 - Din Side      
– Hvorvidt det er mest hensiktsmessig med et forbud mot vedfyring eller bruk av belønningsordninger,...

Nattarbeid øker risikoen for flere typer kreft hos kvinner
14. January 2018 - Forskning.no      
Sykepleiere er særlig utsatte....

Fremtidens medisin: Teknologien som kan revolusjonere kreftbehandlingen
04. January 2018 - VG.no      
PHILADELPHIA (VG) Kreftleger ved barnesykehuset i Philadelphia vil kurere kreft med banebrytende for...

Mistet faren som tiåring, samlet inn over 15.000 til kreftsaken
28. December 2017 - Itromso.no      
Jarle Heitmann var ti år da faren døde av lungekreft. Nå har han benyttet sin egen bursdag til å sam...

Fortsatt får bare halvparten strålebehandling innen fristen
26. December 2017 - Dagens Medisin      
Kreftpasienter i Helse Sør-Øst venter fortsatt lengst på strålebehandling, og bare tre sykehus i lan...

Verden må gjøre mer - sykdommer kan forebygges - Kreftforeningen
22. December 2017 - Kreftforeningen      
Verden må gjøre mer for å bekjempe lidelse og død fra kreft, hjerte- og lungesykdom og diabetes. Man...

Slik vil utvalg styrke det palliative tilbudet
20. December 2017 - Dagens Medisin      
Regjeringsoppnevnt utvalg vil at alvorlig syke og døende skal involveres mer i egen behandling, blan...

Gener for kulde og kreft?
20. December 2017 - Forskning.no      
Nordmenn og andre skandinaviske folk ligger høyt på statistikkene over en del typer kreft. Det gjør ...

Kan antabus bekjempe kreft?
17. December 2017 - Forskning.no      
Dansk studie viser at det velkjente stoffet antabus, som i 60 år har blitt brukt til behandling av a...

Dette dør vi av
13. December 2017 - Sykepleien.no      
Det er fremdeles de store folkesykdommene som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer og d...

Er pasientene tjent med Norsk pasientskadeerstatning?
12. December 2017 - Tidsskrift for Den Norske Legeforening      
Gjennom reportasjer i NRK Dagsrevyen har Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda vært uts...

Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
11. December 2017 - Regjeringen.no      
Kulturdepartementet legger opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgiftskom...

Roches immunterapi Tecentriq® ▼(atezolizumab) godkjent i Norge for behandling av lungekreft og blærekreft
07. December 2017 - MyNewsdesk Norway      
Oslo, 7. desember 2017: Roches første immunterapi Tecentriq (atezolizumab) ble i går 6. desember god...

Jorunn markerte Frivillighetens dag med denne gaven til Kreftforeningen
05. December 2017 - Itromso.no      
For å markere Frivillighetens dag, tok Jorunn Sivertsen fri fra jobb og busset i syv timer for å ove...