Spillvärme från glassfabrik värmer upp d
April 15, 2020 | Hållbart Byggande
Värmeöverskottet från kylarprocessen i SIA Glass fabrik ska delas med fastigheter som är i behov av ...
Så vill politikerna utveckla stadens grö
April 13, 2020 | Sydsvenskan
Malmöborna har nästan sämst tillgång på grönytor i landet. Hur vill de politiska partierna värna grö...
Corona tvingar ideell organisation att s
April 10, 2020 | Etunanytt
Björkåfrihets butik på Södra Förstadsgatan i Malmö Vikande butikshandel tvingar en av landets störst...
Förskolan Hoppet har 70 procent lägre kl
April 06, 2020 | Byggnorden.se
LINK arkitektur står bakom gestaltningen av förskolan Hoppet, ett bygg- och innovationsprojekt i Göt...
”Kommuner bromsar omställning”
March 18, 2020 | Inköpsrådet
Engagerade politiker, bättre framförhållning, fördjupat stödmaterial och mer samverkan. Det är uppha...
Italien bättre än Sverige på att återvin
March 10, 2020 | Sveriges Radio
För 15 år sedan hade Italien stora problem med sin sophantering. Men sedan dess har det skett en dra...
Första spadtag för Sege Park
March 09, 2020 | Hållbart Byggande
Den 10 mars tas det första spadtaget i Sege Park, ett nytt bostadsområde i Malmö som ska utvecklats ...
Nya regler ska minska avfall från byggen
March 09, 2020 | Anläggningsvärlden
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om bygg- och rivningsavfall. De ska både minska mä...
Skånsk miljöinnovation finalist i global
March 03, 2020 | Energinyheter.se
Bakom SET 2020 står den tyska energimyndigheten (DENA) och World Energy Council. Tävlingen, som avgö...
Gröna tak – en lösning som bara växer?
February 27, 2020 | Svenskbyggtidning.se
Se, nu grönskar det. I Sverige har vi kommit en bra bit på vägen när det gäller att integrera gröna ...