Ectogrid effektiviserar energianvändning
January 20, 2020 | Industritorget.se
För Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village, Anders Klasson, distriktschef på Peab, och Son...
Sveriges kommuner allt positivare till å
January 20, 2020 | Fastighetstidningen
Intresset för återanvändning av byggprodukter ökar hos Sveriges kommuner. Men enligt en undersökning...
Sweco analyserar hur framtidens byggproc
January 14, 2020 | Teknik Dygnet
Vad måste till för att vi ska kunna övergå från en linjär till en cirkulär byggprocess? Sweco har på...
Skånefrö har Sveriges första EBC-certifi
January 14, 2020 | Energipress.se
Biokol är på stark frammarsch med ökande behov av klimatpositiva lösningar. Med allt fler europeiska...
Från organiskt avfall till näringsrik jo
January 07, 2020 | Industritorget.se
Företaget Biocompost har en unik metod som förvandlar organiskt avfall till miljövänliga jordprodukt...
Textilprojekt för att skona miljön
January 02, 2020 | Svt.se
Det slängs dagligen flera hundra ton textilier i Sverige ner i hushållssoporna som i sin tur bränns....
DUBBELT SÅ MYCKET GAS – CHOCK I SÄVSJÖ
December 23, 2019 | Höglandsnytt
Nya bussar ger mer Sävsjögas. Gasframställaren Biond ökar biogasproduktionen i Sävsjö. Biond har te...
Torr produkt av toalettavfall återförs t
December 13, 2019 | Lokaltidningen Helsingborg
Boende i Oceanhamnen får källsorterat avlopp HELSINGBORG. Boende i den nya stadsdelen Oceanhamnen ko...
Ljus som tjänst växer fram i den cirkulä
December 12, 2019 | Hållbart Byggande
Olika affärsmodeller för ljus som tjänst kan hjälpa kommuner och företag att komma över den finansie...
”Månlöfte” ska få klimatet att lyfta
December 11, 2019 | Ny Teknik
En ”grön giv” blir EU:s verktyg för att bekämpa klimatförändringarna. Skärpta utsläppsmål, rejäla om...