Hållbara bokslut erövrar Sverige
January 10, 2018 | Fria Tidningen
Ekonomin för det allmänna bästa är en rörelse för en alternativ marknadsekonomi, men också ett konkr...
”Den täta staden kräver kunskap om detal
January 10, 2018 | Tidningen Arkitekten
Kunskapen om välutformade detaljer som även löser täthetens problem saknas i den nya statliga satsni...
Sopbilar börjar gå på sopor
January 10, 2018 | Sveriges Radio
Nu ska Uppsalas sopbilar börja köra på biogas - alltså metan som tillverkas av matavfall....
Tio miljoner i stöd för Miljöstudier
January 09, 2018 | Energinyheter.se
Energimyndigheten öppnar en utlysning av Miljöstudier – inför en energieffektiv investering. Stödet ...
Konst och ljus skapar ny och trygg miljö
January 09, 2018 | Byggnorden.se
Den 11 januari invigs en trygg och säker tunnelmiljö under Nobelvägen när hela Nobeltunneln tänds up...
Norge vill utvinna metaller från flygask
January 09, 2018 | Ny Teknik
Med ny teknik kan det gå att utvinna värdefullt material från giftig flygaska. Enbart zinkinnehållet...
Ny prissättning för fjärrkyla från årssk
January 09, 2018 | MyNewsdesk Sweden
Den första januari införde vi vår nya prissättning för fjärrkyla som bland annat innebär att fjärrky...
Energibolag: "Viktigt att genomföra effe
December 22, 2017 | Altinget
DEBATT. Vi instämmer i att läget för ålbeståndet är allvarligt. Det är därför vi ökar våra kunskaper...
Sweco utreder hur Göteborg kan förbereda
December 21, 2017 | NordiskaProjektIndustri.se
Sweco anlitas för att analysera vilka förändringar som behöver göras i den befintliga stadsmiljön i ...
Biogas är bra för Kalmar och miljön
December 21, 2017 | Östra Småland
Viss kritik är lätt att ta emot, man kan till och med ta det som beröm. Detta hände på kommunfullmäk...